top of page
Exteriör stationsbyggnad Mittuppgången

Plats: Göteborg

Typ: Stationsbyggnad

Status: Tävling 2021

Beställare: Jernhusen AB

Exteriör stationsbyggnad Mittupgången
Exteriör stationsbyggnad Mittuppgången
Interiör stationsbyggnad Mittuppgången
Exteriör stationsbyggnad Mittuppgången
bottom of page