top of page
DorteMandrup_Gothenburgmuseumrnd2_AutumnandMuseum_Highresreview.jpg

Plats: Göteborg

Storlek: ca 11.000m²

Typ: Flerbostadshus

Status: 3e pris i inbjuden tävling om om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

DorteMandrup_Gothenburgmuseumrnd2_Crispywinter_Highresreview.jpg
DorteMandrup_Gothenburgmuseumrnd2_Easygoing_Update.jpg
DorteMandrup_Gothenburgmuseumrnd2_Gatewaytothenewworld_Highresreview.jpg
DorteMandrup_Gothenburgmuseumrnd2_Fortressofart_Medresreview.jpg
bottom of page